Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/13/2023-Roboty budowlane „Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa13b677-3ff5-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content