Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty-zakup i dostawa gier, klocków i zabawek dla Ukraińskiego Centrum Integracji na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Kielce, 24.08.2023 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR/SDU/6/2023 Z DNIA 16-08-2023

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa gier, klocków i zabawek dla Ukraińskiego Centrum Integracji na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content