Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/14/2023 – Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C. – powt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C.”- powt.

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47cf1318-31ec-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content