Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/16/2023-Remont 19 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu „MIAU – Mieszkania Integracyjno-Aktywizacyjne dla Ukraińców” – powt. części nr 5, 6 i 9

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont 19 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu
„MIAU – Mieszkania Integracyjno-Aktywizacyjne dla Ukraińców”
– powt. części nr 5, 6 i 9

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-231cd7d3-3d98-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Skip to content