Zarządzenie nr 42/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty partnerów do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.05-IZ.00-002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 42/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty partnerów do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu

 w odpowiedzi na nabór nr  FESW.09.05-IZ.00-002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content