Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/21/2023-Roboty budowlane Remont 8 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont 8 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców”

 

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4f52d0e-74c0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content