Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przystępuje do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przystępuje do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r. finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, do których Gmina/Powiat Kielce będzie przystępował w 2024 r.

Informacje dotyczące składania wniosków przez klientów będą podane w późniejszym terminie.

Skip to content