Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/24/2023 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz doręczeń przekazów pieniężnych na rzecz MOPR w 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz doręczeń przekazów pieniężnych na rzecz MOPR w 2024 roku”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54e3407b-98d1-11ee-ba3b-4e891c384685

Skip to content