Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/3/2024- „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

„Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie  VI 2024 r. – I 2027 r.”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65d1b110-02fc-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

Skip to content