Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/9/2023 – „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C.”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C.”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-971d0671-0aa4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Skip to content