Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00317047/01 z dnia 2021-12-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób przebywających w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”
(…)
Skip to content