Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Prezydenta Miasta Kielce

Działając na podstawie art. 44b i art.44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz.1172 z późn. zm.),w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Prezydent Miasta Kielce informuje niniejszym działające na terenie powiatu grodzkiego (miasta Kielce) organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego o możliwości zgłaszania po jednym przedstawicielu na członka do

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content