Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: konserwacja systemów alarmowych w obiektach MOPR w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja systemów alarmowych w obiektach MOPR wraz naprawami bieżącymi. Konserwacja systemu TV przemysłowej. Przegląd techniczny, konserwacja i czyszczenie czujek systemu alarmu przeciwpożarowego w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i Klubie Seniora al. Legionów 5
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 22.01.2020r, na kwotę 19680,00zł., na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 27.01.2020r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na konserwację systemów alarmowych w obiektach MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): 1) RITAL SYSTEMY ALARMOWE Łukasz Stachura ul. Raszówka 28, 26-080 Mniów – 19557,00zł
2) „G&G” Wojciech Grzela ul. Dymińska 63A, 25-390 Kielce – 19065,00zł
3) NETIKOMP Jamrożek i Chmielewski spółka jawana ul. Opatowska 20, Kurozwęki, 28-200 Staszów – 19778,40
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: „G&G” Wojciech Grzela ul. Dymińska 63A, 25-390 Kielce za cenę 19065,00zł
6. Uzasadnienie wyboru: wpłynęła tylko jedna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Andrzej Mistal
Skip to content