Ogłoszenie – Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24

Ogłoszenie nr 534763-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content