Zapytanie – Sondaż Rynku – pełnienie funkcji inspektora nadzoru w realizowanym zadaniu: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych w realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n. „rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.
Skip to content