Ogłoszenie – Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie nr 592713-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat – uczestników projektu ” Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content