Informacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. : Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/14/2019

Kielce,04.09.2019r.

 

Informacja

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. : Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1986 ze zm. ) podaje  informacje  z otwarcia ofert:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content