Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w wieku powyżej 60. roku życia

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w wieku powyżej 60. roku życia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 roku od godziny 11.00 będzie uruchomiony Punkt Rejestracji Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dla obywateli Ukrainy w wieku powyżej 60. roku życia, którzy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu zapomóg finansowych dla osób starszych z Ukrainy.

Zainteresowanych obywateli Ukrainy prosimy o osobiste stawienie się w Punkcie Rejestracji z następującymi dokumentami:

  • paszport, dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo ukraińskie lub fakt bycia stałym mieszkańcem Ukrainy na dzień 23 lutego 2022 roku. Dokumenty Diia są akceptowane.
  • dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. Akceptowane są: stempel w paszporcie, dokument urzędowy wydany przez polską Straż Graniczną, dokument urzędowy wydany przez konsulat Ukrainy w Polsce
  • Numer PESEL (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z PESEL)
  • ukraiński numer identyfikacyjny INN (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z ukraińskim numerem identyfikacyjnym)
  • dokument potwierdzający otwarcie polskiego rachunku bankowego, z którego jednoznacznie wynika numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego. Dopuszczalne są rachunki bankowe osób bliskich, jednak podczas rejestracji należy przedstawić następujące dane właścicieli rachunków bankowych: PESEL, imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz ukraiński TIN.
Skip to content