Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”

Home / Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”    

Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo inwestycja będzie obejmowała montaż platformy zewnętrznej zapewniającej dostęp osobom niepełnosprawnych do mieszkań.

Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone będzie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu zaburzeń psychicznych, w tym również dla osób
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, natomiast adresatami mieszkania chronionego wspieranego będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na przyczynę niepełnosprawności.

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-10-2022

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bukowej 18 w Kielcach na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego.

Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone będzie dla 4 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 30-06-2023

Skip to content