Program Korekcyjno–Edukacyjnego  oraz Program Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie –  edycja 2023 rok

Program Korekcyjno–Edukacyjnego oraz Program Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2023 rok

Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w roku 2023 rozpoczyna kolejną edycję Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PK-E). Aktualnie  program jest realizowany od marca do listopada 2023 roku.

Program  obejmuje  minimum 52 godziny  spotkań  grupowych  na jednego  uczestnika i 1  godzinę spotkań indywidualnych, których terminy są ustalane bezpośrednio z trenerami Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.
Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu,  w piątki, w godzinach : 15.00 – 19.00
(1 spotkanie trwa 4 godz.) oraz  dodatkowo także w piątki w godzinach  dopołudniowych  w godzinach : 10.00 -14.00

Miejscem realizacji Programu jest:
Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Kielcach
25 – 552 Kielce, ul. Wiśniowa 3 

Informacji dotyczących warunków udziału w Programie udzielają pracownicy Ośrodka od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00 – 16.00, pod nr telefonu: 41 362 89 73.

Do udziału w Programie można zgłaszać osoby przez cały rok.
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób, które są zainteresowane udziałem w zajęciach oraz od instytucji: sądu, prokuratury, Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Prosimy o udostępnienie informacji o Programie oraz korzystanie z jego oferty.

Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, mogą korzystać z pomocy specjalistów Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego przez cały rok, w godzinach od 08.00 – 16.00, niezależnie od terminarzu zajęć grupowych.
W miesiącu grudniu 2023r ruszy II edycja Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PPT), które ukończyły pełny cykl programu korekcyjno-edukacyjnego (PK-E).
PPT obejmuje 30 godzin spotkań grupowych na jednego uczestnika  i minimum 1 godzinę spotkań indywidualnych. Program obejmuje cykl zajęć o charakterze warsztatowym, których głównym celem jest praca nad dalszym rozwojem zmian zapoczątkowanych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. W programie PPT mogą wziąć udział osoby, które w ostatnich trzech latach ukończyły PKE dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia grupowe odbywać się będą dwa razy w tygodniu od 13.00- 18.00 .

W bieżącym roku podobnie jak w poprzednich latach także inne powiaty z terenu naszego województwa, będą realizować zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacje na temat dostępności do Programu są zamieszczane na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie.

Skip to content