Usługa transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kielc mających trudności w poruszaniu się

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Usługa transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kielc mających trudności w poruszaniu się

Usługa transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kielc mających trudności w poruszaniu się

Transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych realizowany jest na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Kielce:

 1. Posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wydany z tytułu:
 • Upośledzenia narządu ruchu (05-R),
 • Chorób neurologicznych (10-N),
 • Chorób narządu wzroku (04-O),
 • Innych schorzeń.
 1. Posiadające I grupę inwalidzką przyznaną przez stosowny organ,
 2. Dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 3. Za zgodą kierownika Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość korzystania z usług przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu.

Usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych świadczone są:

 1. W dni robocze od 7.00 do 19.00,
 2. W soboty i niedzielę od 8.00 do 15.00, o ile w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny, do godziny 8.00 zgłoszone zostało zlecenie transportu.

Zlecenia transportu przyjmowane są wyłącznie przez dyspozytora pod numerem telefonu 534 799 972

Zapisy na realizację usługi transportowej odbywają się według kolejności zgłoszeń w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zlecenia jednorazowe przyjmowane są z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wysokość opłat za przejazd samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 13,50 zł (brutto) za pierwszą godzinę przejazdu,
 • 6,75zł (brutto) za każde rozpoczęte 30 minut przejazdu.

Podane ceny zawierają 8% VAT. Za każdy przejazd wystawiona zostanie faktura VAT, na podstawie której należy dokonać wpłaty na wskazane konto bankowe.

Usługa transportu nie pełni funkcji transportu medycznego ani transportu sanitarnego.

Pełny Regulamin usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kielc mających trudności w poruszaniu się, znajduje się w poniżej:

Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kielc mających trudności w poruszaniu się

Zarządzenie nr 122/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Kielce mających trudności w poruszaniu się

 

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 12.04.2024 r.

Skip to content