Projekt „MIAU – Mieszkania Integracyjno-Aktywizacyjne dla Ukraińców”

Home / Projekt „MIAU – Mieszkania Integracyjno-Aktywizacyjne dla Ukraińców”

Projekt „MIAU – Mieszkania Integracyjno-Aktywizacyjne dla Ukraińców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’.

 

Okres realizacji projektu

01.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

Projekt zakłada stworzenie 27 mieszkań socjalnych dla uchodźców z Ukrainy poprzez wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Zakres projektu obejmuje: prace budowlane związane z całkowitym remontem lokali mieszkalnych, ich wyposażenie, nadzór inwestorski, promocję projektu, opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji kosztorysowej. Celem projektu jest wsparcie 65 osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju poprzez zapewnienie im warunków mieszkaniowych na obszarze Kielc.

 

Wartość projektu

3 632 797,98

 Wkład Unii Europejskiej

3 002 729,53

Kontakt:

Biuro Projektu: 25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6

Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30-15.30

Osoba do kontaktu: Katarzyna Snochowska te. 790 288 630, 514 643 792

e-mail: k.snochowska@mopr.kielce.pl

Skip to content