Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Monitoring obiektów

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.     Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

Monitoring 53 obiektów wyposażonych w instalację alarmową, wezwanie patrolu
na interwencję, oraz monitorowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynkach
Klub Seniora w Kielcach przy ul. Al. Legionów 5, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Al. Legionów 5Filia, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content