Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Szkolenie okresowe z zakresu bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie okresowe z zakresu bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników na stanowiskach robotniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.) z późn. zmianami

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content