Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Usługa obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1.     Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:  Świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content