Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Usługa pogrzebowa realizowana w 2023 roku

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.     Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa pogrzebowa na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych, w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. zgodnie z załącznikiem.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content