Informacja z otwarcia ofert – MOPR/17/2022 – Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

Nr referencyjny: MOPR/17/2022

Kielce, dnia 04.01.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW)
i dzierżawy urządzeń drukujących”

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef243481-81e3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content