Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego – Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content