Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zagospodarowanie terenu na ogród do hortiterapii

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia:

Zagospodarowanie terenu na ogród do hortiterapii poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu chodnika z płyt chodnikowych, ogrodzenia z paneli systemowych wraz z wszystkimi koniecznymi pracami towarzyszącymi oraz robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu do założenia ogrodu w celu realizacji formy wsparcia- zajęć z hortiterapii, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content