Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa artykułów chemicznych i higienicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, 07.09.2023 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR/SDU/8/2023 Z DNIA 29-08-2023

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów chemicznych i higienicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content