Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha” Os. Na Stoku 42a

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha” Os. Na Stoku 42 a
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 13.05.2019 r., na kwotę 35 200 zł netto, na podstawie rozpoznania rynku
3. W dniu 13.05.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha”
Os. Na Stoku 42 a
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert):
  • Krakdźwig Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków – 41 205,00 zł
    – oferta odrzucona ze względu na brak w ofercie wszystkich wymaganych prac
    związanych z montażem dźwigu
  • Liftprojekt Inżynieria dźwigowa, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka – 45 756,00 zł
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice – 40 368,60 zł
  • Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp z o.o., Bolęcin 41, 09-110 Sochocin – 33 025,50 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp z o.o., Bolęcin 41, 09-110 Sochocin za cenę
33 025,50 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Paweł Regucki
Skip to content