Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup komputerów z monitorami i pakietami oprogramowania biurowego

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia:

Zakup komputerów 15 szt. z monitorami 15 szt. i pakietami oprogramowania biurowego 15 szt.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.02.2022r., na kwotę 67 471,65  zł, na podstawie sondażu rynku.

3. W dniu 07.02.2022 r.opublikowano ogłoszenie na stronie internetowej Ośrodka.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content