Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu
    zamówienia:     
                                  Zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce
  2. Wartość zamówienia
    oszacowano:                                  w dniu 20.12.2021 r. na kwotę 107 600 zł brutto, na
    podstawie analizy  rynku

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content