Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup paliwa do samochodów służbowych stanowiących własność MOPR Kielce

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu
   zamówienia:     
                                 Zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce
  2. Wartość zamówienia
   oszacowano:   
                                 w dniu 12.12.2023 r. na kwotę 110 935 zł brutto,
   na podstawie analizy  rynku.

   (…)

   Pełna dokumentacja w załączniku

   Skip to content