Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup podnośnika wraz z montażem

Kielce, dnia 06-09-2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup podnośnika wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” ul. Zamenhofa 4.

Skip to content