Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup podnośnika wraz z montażem

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup podnośnika wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” ul. Zamenhofa 4. W zakresie zadania są: zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do wysokości 150cm i udźwigu 385 kg, montaż ogrodzenia z paneli systemowych, remont istniejącego chodnika, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zasilania elektrycznego. Wykonanie zgodnie z projektem, specyfikacją i przedmiarem, przygotowanie dokumentacji odbiorowej do Urzędu Dozoru Technicznego

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.pdf

Skip to content