Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Kielce, 18.08.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

 Zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 16.08.2021r. , na kwotę 98 280,00 zł, na podstawie przyznanego budżetu i analizy rynku.

 3. W dniu 16.08.2021r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na zakup środków ochrony osobistej.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content