Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup wyposażenia dla Działu ds. Bezdomności, … na potrzeby realizacji projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia dla Działu ds. Bezdomności, Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” i Działu Projektów Strukturalnych na potrzeby realizacji projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakup mebli będzie finansowany ze środków bezpośrednich projektu
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 11.05.2020, na kwotę 16 900 zł brutto, na podstawie  kosztorysu
3. W dniu 20.05.2020 zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 27.05.2020 uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1) JM STUDIO Jacek Minkus ul. Targowa 18/107, Kielce 12 988,80 zł brutto

2) EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski, ul. M. Smoluchowskiego 2 Lublin – 14 816,51 zł brutto

3) KAL-SPORT Hurtownia Sportowa ul. Rejtana 8, Rzeszów – 25 170,00 zł brutto

4) EURO-MEBLE Ks.bp. Herberta Bednorza 2A-6, Katowice – 26 395,80 zł brutto

5) KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul. Chorzowska3 lok. 3, Radom – 28 460,00 zł brut

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: JM STUDIO Jacek Minkus ul. Targowa 18/107, Kielce za cenę  12 988,80 zł brutto
6. Uzasadnienie wyboru: najniższa oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agata Dubik
Skip to content