Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”:

– laptopy – 2 szt.

– oprogramowanie biurowe – 2 szt.

– ekran projekcyjny – 1 szt.

– pen drive – 7 szt.

2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 27.05.2019 r., na kwotę 8 211,48 zł., na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 09.06.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie Publiczne na stronie MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): ITECH Saturnin Słupski, 25-502 Kielce, ul. Planty 4 – cena 8 726,85 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: ITECH Saturnin Słupski, 25-502 Kielce, ul. Planty 4
6. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Radosław Malinowski

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content