Zmiana opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha” MOPR w Kielcach

Zmiana opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha” MOPR w Kielcach

 Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach informuje, że zgodnie z Uchwała Nr XXIX/554/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.pdf zmieniła się opłata za wyżywienie dziecka w żłobku.

Od dnia 8 lipca 2020 stawka dzienna za wyżywienie będzie wynosiła 7 zł.

Jednocześnie informuje się, że nie będzie pobierana opłata stała w przypadku ograniczenia funkcjonowania żłobka lub zawieszenia jego działalności z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego – w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.

Skip to content