Współpraca MOPR z MUP w ramach projektu Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Współpraca MOPR z MUP w ramach projektu Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Miło nam zakomunikować Państwu, iż w ramach projektu Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” podpisana została w dniu dzisiejszym umowa o zorganizowanie stażu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach reprezentowanym przez dyrektora Pana Marka Scelinę a Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach reprezentowanym przez dyrektora Pana Artura Kudzię. W ramach ww. umowy uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna, będzie odbywała staż zawodowy w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach przez okres najbliższych 3 miesięcy.

„Współpraca naszych jednostek układa się bardzo dobrze – twierdzi Marek Scelina, Dyrektor MOPR w Kielcach czego efektem są wspólne inicjatywy i działania, których beneficjentami są mieszkańcy Kielc. Praca jest wielką wartością i bardzo dobrze, że podopieczni MOPR w Kielcach, będą mieli szansę zdobyć cenne doświadczenie zawodowe a także zaznajomić się ze środowiskiem pracy w ramach realizowanego projektu”.

Projekt Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w imieniu Gminy Kielce przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, oraz Kieleckimi Stowarzyszeniami Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ.

Skip to content