Plan bezpieczeństwa

Home / Przeciwdziałanie przemocy domowej / Plan bezpieczeństwa

Plan bezpieczeństwa to sposób postępowania na wypadek zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu i spisaniu planu  osoba doznająca przemocy będzie wiedzieć jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w nią lub w jej dzieci. Każdy ma prawo chronić siebie i dzieci, gdy jest w niebezpieczeństwie. Nikt nie zasługuje na życie w ciągłym poczuciu zagrożenia , ani na doświadczanie krzywdy ze strony najbliższych.

Warto pamiętać  :

  • zapisać listę numerów do stałego posiadania przy sobie (Policja, znajomi, pogotowie ratunkowe),
  • znać miejsca, gdzie można się udać, znaleźć schronienie, nawet jeżeli, teraz osoba uważa, że do tego nie dojdzie,
  • przygotować torbę z niezbędnymi rzeczami i przechowywać ją w miejscu nieznanym sprawcy, ale dostępnym osobie doznającej przemocy, aby w każdej chwili mogła ją szybko odzyskać,
  • o swojej sytuacji warto powiedzieć osobom, którym się ufa, sąsiadom, ich pomoc może być bardzo ważna. Osoba doznająca przemocy może ich poprosić o pomoc, w chwili zagrożenia, żeby wezwali Policję
  • można ustalić z sąsiadami lub znajomymi specyficzny sygnał, wiadomość, który powiadomi ich , że osoba jest w niebezpieczeństwie i potrzebuje pomocy,
  • warto porozmawiać z dziećmi, aby były przygotowane na możliwe zdarzenia przemocy, należy nauczyć je wzywania Policji na pomoc, dawania sygnałów sąsiadom, że potrzeba pomocy z zewnątrz,
  • warto zrobić kopie ważnych dokumentów, przechowywać je w miejscu niedostępnym dla sprawcy przemocy domowej np. u zaufanych znajomych,
  • warto zastanowić się jak zachowuje się sprawca przemocy domowej, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo z jego strony, aby w chwili zagrożenia szybko wezwać pomoc.

Przykładowy niezbędnik na wypadek opuszczenia mieszkania :

dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karty płatnicze, pieniądze, telefon komórkowy, klucze do mieszkania, klucze do auta, lekarstwa, dokumenty dotyczące leczenia, świadectwa szkolne, książeczki zdrowotne dzieci, akty urodzenia dzieci, akt zawarcia związku małżeńskiego, ubrania dla siebie i dzieci itp.

Skip to content