Przedłużenie weryfikacji kart zgłoszeniowych do Programu „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Przedłużenie weryfikacji kart zgłoszeniowych do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że nabór wniosków do Programu „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 został zakończony w dniu 31 stycznia 2023 r.

Z uwagi na bardzo dużą ilość przyjętych kart zgłoszeniowych do Programu konieczne jest wydłużenie czasu niezbędnego na dokonanie szczegółowej weryfikacji wszystkich wniosków.

W związku z powyższym ostateczna kwalifikacja do korzystania z usług asystenckich nastąpi w terminie do 14 marca 2023 r.

Wydłużenie okresu kwalifikacji wynika również z faktu, że tut. Ośrodek oczekuje na wyjaśnienia i rekomendacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia jednoznacznych zasad przyznawania usług asystenckich.

Skip to content