Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce na rok 2019/2020 dla dzieci urodzonych w latach 2017, 2018, 2019

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce na rok 2019/2020 dla dzieci urodzonych w latach 2017, 2018, 2019

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się pierwszy etap nabór do żłobków samorządowych w Kielcach.

Najpierw wolę kontynuowania opieki nad swoimi maluchami zadeklarują rodzice dzieci już uczęszczających, a dopiero później rozpocznie się nabór dla osób ubiegających się o to po raz pierwszy.

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce oraz Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://nabor.edukielce.pl

  1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.kielce.eu/zlobkirejestrywykazy.
  2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez cały rok.

W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

1. Dzieci z naboru głównego przyjmowane są od dnia 1 września danego roku.

2. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.

3. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia.

4. Rodzic, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek,
  • drukuje wypełniony wniosek, który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa do wybranej placówki w celu zatwierdzenia.

Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

  • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta rodzicowi/prawnemu opiekunowi w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

5. W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica rejestracji wniosku może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.

 

Więcej informacji:

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce.pdf
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.docx
3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka.doc
4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka.docx

 

Skip to content