Rzecznik praw społecznych – Dariusz Mosiołek

Home / Rzecznik praw społecznych – Dariusz Mosiołek

Dariusz Mosiołek – rzecznik praw społecznych

Dyżury

 • wtorek w godzinach 14:00–16:00
  Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny
  25–419 Kielce, ul. Żniwna 4

Dyżur telefoniczny

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00
 • +48 41 331 25 24 wew. 241
 • +48 668 321 551

Do głównych zadań rzecznika praw społecznych należy

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji w zakresie praw społecznych dla osób wymagających ochrony,
 • rzecznictwo w sprawach indywidualnych i grupowych,
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów, analiz dotyczących problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej i propozycje ich rozwiązań,
 • upowszechnianie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczących dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej.

Ponadto kielecki rzecznik praw społecznych koordynuje współpracę Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego rolą jest również przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce problemów osób i rodzin doświadczających niedostatku czy marginalizacji społecznej, a także propozycji ich rozwiązań.

Powołanie rzecznika praw społecznych to wspólna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i organizacji ATD Czwarty Świat, która wypracowała koncepcję funkcji w trakcie realizacji projektu Nasze Glosy. Celem było połączenie trzech grup interesariuszy: osób doświadczających ubóstwa, pomagających im praktyków – pracowników socjalnych oraz naukowców zajmujących się problemem ubóstwa.

 

Zapoznaj się:

Skip to content