Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/3/2021

Znak sprawy: MOPR/3/2021

Kielce, dnia 27.12.2021r.

 wg rozdzielnika

SPROSTOWANIE INFORMACJI  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający dokonuje sprostowania nazwy Wykonawcy.

Wskazaną w informacji o wyborze oferty z dnia 23.12.2021r. nazwę Wykonawcy:

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „TERAPEUTA” spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Romualda 3,

Zastępuje się:

„TERAPEUTA”spółka. z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Romualda 3.

Pozostała treść informacji o wyborze z dnia 23.12.2021r. pozostaje bez zmian.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content