Informacja o unieważnieniu postępowania – MOPR/12/2021

Numer referencyjny: MOPR/12/2021

Kielce, dnia 27.12.2021 r.

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 23.12.2021 r.godz. 09:00 upłynął termin składania ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób przebywających w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”, znak sprawy:MOPR/12/2021.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content