Informacja o unieważnieniu postępowania – MOPR/5/2021

Numer referencyjny: MOPR/5/2021

Kielce, dnia 23.12.2021 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 07.12.2021 r. o godz.11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn.„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MOPR w Kielcach”,numer referencyjny: MOPR/5/2021.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content