Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4
Dyrektor: Beata Radek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–16
 • +48 41 367 66 76
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłataja 4 w Kielcach

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy

 • prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
 • umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku i udziału w terapiach kulinarnych.
Skip to content