Stypendialna pomoc dla chorych dzieci

Stypendialna pomoc dla chorych dzieci

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES zachęca rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym, do przystąpienia do stypendialnego Program Pomocy Dzieciom. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Wnioski przyjmowane są do 30 marca bieżącego roku.

Organizacja utworzyła fundusz pomocy stypendialnej, w celu rozdysponowania zebranych środków wśród najbardziej potrzebujących – rodzin, które opiekują się dziećmi poniżej 25. roku życia, wymagającymi wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski można składać do 30 marca.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Skip to content